Обучението на треньори в Академията на SPIDER SPORT e практика, която Милко Георгиев развива от 2003 година до днес. Създаването на кондиционен треньор е процес, който включва формиране и изграждане на точна визия и правилно отношение към цялостното подобряване на физическите качества у всеки наш клиент.

Дългогодишен опит и лидерство

Нашата система на обучение е единствена по рода си и уникална за рамките на България. Обучението в реална среда и практиката способства бързото напредване и усвояване на знанието, както и личностното израстване и индивидуалното развитие на създавания кондиционен треньор във физическо, емоционално и комуникативно отношение. Водещите цели са безопасността и ефективността, както и дългосрочните и трайни ползи за клиента. Здравето е наш приоритет, а красотата идва като резултат. Нашето мотото е Правилно, Постепенно, Постоянно!

Преподаване на висока физическа и хранителна култура

Основните модули на обучението включват:

  • наука за храненето: принципите на ВМ-НВХ, роля и приложение на хранителните вещества, превенция на дегенеративни заболявания
  • техника на всички основни движения на човешкото тяло
  • подобряване на основни атлетически качества: сила, силова издръжливост, експлозивност, скорост
  • биомеханика, кинетични вериги
  • параметри на тренировка: интензивност, плътност, обем, периодизация
  • рехабилитация
  • кондициониране на спортисти
  • тренировки на открито boot camp
  • стречинг

Цената на 6 месечен курс за пълно обучение за треньор в Aкадемията SPIDER SPORT се равнява на 10000 лв.

Система за оценяване

Треньорите в SPIDER SPORT се обучават целогодишно и веднъж в годината биват оценявани като треньори и хранителни консултанти. Целта е всички треньори да отговарят на установените стандарти в клуба, което гарантира качеството на услугата.

Свържете се с нас

Сертифицирани треньори обучавани в школата на SPIDER SPORT:

Димитър Агонцев
член от екипа на клуба (09.2005-10.2007; 11.2010-)

Ангел Стоянов
член от екипа на клуба (08.2008-)

Велислава Желязкова
член от екипа на клуба (07.2011-)

Явор Грънчаров
член от екипа на клуба (11.2012-)

Мария Митова
член от екипа на клуба (12.2012-)

Валентин Велчев
член от екипа на клуба (03.2013-)

Стефан Стойчев
член от екипа на клуба (01.2014-)

Мария Василева
член от екипа на клуба (10.2014-)

Димитър Гайдов
член от екипа на клуба (02.2015-)

Християн Христов
член от екипа на клуба (09.2015-)

Денислав Василев
член от екипа на клуба (02.2016-)

Елица Замфирова
член от екипа на клуба (04.2017-)

Димитър Михайлов
обучение, практика, сътрудничество (2008-)

Стамен Захариев
обучение, практика, сътрудничество (2009-)

Галина Толкингтън
бивш член от екипа на клуба (11.2003-05.2008)

Юри Атанасов
обучение и практика (12.2003-01.2005)
партньор на клуба (10.2008-12.2011)

Нино Гомес
бивш член от екипа на клуба (11.2005-01.2007)

Ваня Висарионова
бивш член от екипа на клуба (08.2006-09.2007)

Васко Наумов
бивш член от екипа на клуба (07.2006-06.2014)

Цветан Василев
бивш член от екипа на клуба (08.2006-07.2008)

Борис Божинов
бивш член от екипа на клуба (07.2007-02.2010)

Евгения Петкова
бивш член от екипа на клуба (07.2007-02.2015)

Лазар Радков
бивш член от екипа на клуба (10.2007-07.2008)

Александър Тосков
бивш член от екипа на клуба (01.2008-07.2008)

Васил Иванов
бивш член от екипа на клуба (08.2008-07.2009)

Мария Димитрова
бивш член от екипа на клуба (09.2008-04.2014)

Мария Николова
бивш член от екипа на клуба (10.2008-12.2013)

Валери Ставрев
бивш член от екипа на клуба (09.2009-09.2014)

Мирослав Шишков
бивш член от екипа на клуба (09.2009-01.2015)

Емилиян Найденов
бивш член от екипа на клуба (10.2010-10.2012)

Мартин Бакров
бивш член от екипа на клуба (01.2012-08.2012)

Марта Новакова
бивш член от екипа на клуба (06.2012-02.2015)

Емил Иванов
бивш член от екипа на клуба (09.2013-06.2015)

Иван Неделчев
бивш член от екипа на клуба (05.2014-06.2015)

Свържете се с нас